80-lecie OSP Wiśniew – podsumowanie

W dniu 27 czerwca 2015 roku odbył się jubileusz 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń związkowych oraz uhonorowanie naszej jednostki złotym medalem. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP Wiśniew druh Dariusza Kopczyńskiego, witając serdecznie członków Zarządu OSP Wiśniew, wszystkie druhny i druhów z naszej jednostki, członków wspierających i honorowych. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, Starostę Mińskiego, Pana Pawła Parobczaka – Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Pana Ryszarda Parola – Prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie, Pana Jarosława Zalewskiego – Komendanta Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie, Pana Rafała Królaka – Wice Prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie, Przedstawicieli Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie Nowym, Jakubowie, Mistowie, Łaziskach, Mlęcinie wraz z pocztem sztandarowym oraz Przedstawicieli Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach oraz w Ludwinowie, Panią Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Pana Bogusława Dziedzica – Zastępcę Wójta Gminy Jakubów, Panią Justynę Miłaczewską – Sekretarza Gminy Jakubów, Pana Jerzego Podsiadły – Inspektora Urzędu Gminy Jakubów, Kapłana Zbigniewa Nawarę – Proboszcza Proboszcza Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Wiśniewie, Księdza Krzysztofa Wesołowskiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Wiśniewie, Panią Mariannę Murzynowską – Prezesa Oddziału Banku Spółdzielczego w Jakubowie, Panią Karolinę Pląsek – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, Panią Zofie Dłubak – Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów z Wiśniewa, Panią Honoratę Gąsior – Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśniewa oraz wszystkich przybyłych gości. Po powitaniu gości p. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński odczytał Uchwałę Prezydium Związku Głównego OSP RP nr 150/18/2015 z dnia 16.04.2015 roku OSP Wiśniew została odznaczona złoty medalem za zasługi dla pożarnictwa, za wieloletnią, ofiarne działania w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie druh Paweł Gryglas został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Kolejne odznaczenia to złoty medal za zasługi dla pożarnictwa dla druhny Genowefy Bankiewicz, druha Waldemara Reka, druha Sławomira Bankiewicza, druha Jarosława Zalewskiego. Druh Henryk Czyżewski, druh Ignacy Gąsior, druh Zygmunt Chróstowski odznaczeni zostali srebrnym medalem. Następnie brązowy medal otrzymali: druh Dariusz Kopczyński, druh Ryszard Jagliński, druh Andrzej Piwek, druh Janusz Czyżewski, druh Dariusz Kaczorek, druh Czesław Komuda, druh Sławomir Gąsior, druh Dariusz Gąsior, druh Krzysztof Szczepański, druh Karol Zalewski. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego nr 1/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku:
1. druhna Joanna Żyłkowska
2. druhna Elżbieta Kaczorek
3. druh Stanisław Gałązka,
4. druh Adam kaczorek
5. druh Artur Gąsior
6. druh Paweł Kędzierski
7. druh Adam Nowak
8. druh Adrian Kopczyński,
9. druh Kamil Królak,
10. druh Sebastian Rek,
11. druh Bartłomiej Rek,
12. druh Karol Szczepański,
13. druh Kamil Jagliński,
14. druh Konrad Charczuk,

druh Rafał Gleń odznaczeni zostali odznaką strażaka wzorowego. Następnie Uchwałą Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie nr 1 z dnia 2 kwietnia 2015 roku:
– odznakę za wysługę 60 lat otrzymali:
1. druh Waldemar Rek,
2. druh Henryk czyżewski,
3. druh Paweł Gryglas,
4. druh Stanisław Bankiewicz

– odznakę za wysługę 55 lat otrzymali:
1. druhna Genowefa Bankiewicz,
2. druh Ignacy Gąsior

– odznakę za wysługę 30 lat otrzymali:
1. druh Janusz Czyżewski,
2. druh Andrzej Piwek
3. druh Jarosław Zalewski

– odznakę za wysługę 25 lat otrzymali:
1. druh Dariusz Gąsior
2. druh Krzysztof Szczepański,
3. druh Dariusz Kaczorek

– odznakę za wysługę 20 lat otrzymał:
1. druh Czesław Komuda

– odznakę za wysługę 15 lat otrzymali:
1. druh Sławomir Gąsior,
2. druh Dariusz Kopczyński
3. druh Ryszard Jagliński

– odznakę za wysługę 10 lat otrzymał:
1. druh Karol Zalewski

Kolejne odznaczenia otrzymała nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, czyli złotą odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” dla:
1. druhny Karoliny Czyżewskiej
2. druhny Kingi Czyżewskiej
3. druhny Katarzyny Zbrzeznej
4. druhny Anny Komuda
5. druhny Izabeli Komuda
6. druhny Joanny Kaczorek
7. druhny Anny kaczorek
8. druhny Dominiki Kopczyńskiej
9. druha Patryka czyżewskiego
10. druha Kamila Gąsiora

Po części oficjalnej głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński. Następnie P. Paweł Parobczak Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, która wręczyła strażakom prezent w postaci figurki Św. Floriana. Następnie swoje gratulacje i prezenty przekazały Panie: Honorata Gąsior – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie i p. Marianna Murzynowska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jakubowie. Na zakończenie głos zabrał Prezes Dariusz Kopczyński, który podziękował wszystkim za przybycie i dzielenie z nami radości z obchodów naszego wspaniałego jubileuszu.

Przygotowała:
Joanna Żyłkowska
druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie

NIE! dla wypalania traw

Wczesną wiosną trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru, które często przenoszą ogień na pobliskie lasy oraz zabudowania. W takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

Accessibility