na zdjęciach widać uczestników uroczystości, osoby przemawiające, oraz wręczające podziękowania

13 października 2023 roku po raz kolejny obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość odbyła się  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowie wpisując się w obchody Jubileuszu 550-lecia powstania parafii i miejscowości Jakubów, jak również w 250. Rocznice Powołania Komisji Edukacji Narodowej. Kiedy sala zapełniła się gośćmi związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy, emerytowanymi pracownikami szkół oraz osobami zaproszonymi spoza gminy, przystąpiono do wręczenia nagród  i odznaczeń.

Najwyższym odznaczeniem przyznanym podczas uroczystości był Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenia dokonali dr Artur Górecki – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników oraz Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów. Odznaczenia otrzymały Iwona Grzegorczyk Dyrektor, Marzanna Lipińska, Lidia Mitura- nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jakubowie, Agnieszka Kościesza, Anna Karpińska, Małgorzata Kowalczyk, Manuela Wajs – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mistowie, a także Joanna Sławińska i Katarzyna Budzyńska – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

W dalszej kolejności przyznano przez organ prowadzący  nagrody i wręczono kwiaty dyrektorom szkół, za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Następnie Dyrektorzy  przyznali nagrody pracownikom zarządzanych przez siebie szkół.

Uroczystość była także okazją do podziękowania Paulinie Piotrowskiej – Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie i  i Katarzynie Zawilińskiej Dyrektorowi Gminnego Żłobka „Akademia Malucha” w Jędrzejowie Nowym.

Porządek uroczystości był przeplatany krótkimi występami, a zwieńczony niezapomnianym koncertem artysty pochodzącego ze Śląska Krzysztofa Respondka, który zaśpiewał wiele szlagierów światowej piosenki, za każdym razem otrzymując gromkie brawa.

Życzenia zebranym złożyli włodarze gminy, Maria Koc – Senator RP,  dr Artur Górecki Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki,  Kamil Nalewka reprezentujący Adama Struzika – Marszałka oraz Janinę Ewę Orzełowską – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie  Wójt Hanna Wocial podziękowała wszystkim za obecność i możliwość wspólnego celebrowania Gminnego Dnia Edukacji Narodowej i zaprosiła na okazjonalny tort i słodki poczęstunek.

male enhancement exercises in tamil best reviewed male enhancement pills hard times male enhancement pill review herbal sexual enhancement pills in usa best male enhancement pills available migraines and erectile dysfunction pills treating hypertension and erectile dysfunction ed pills overnight delivery where to buy the best ed pills xanogen botanical male enhancement and testosterone booster longer erection pills usa best male enhancement pills at gas station will vaping make you lose weight how much weight can i lose on keto keto tone diet pills shark tank what makes the keto pill addictive fat melting pills safe 2 day diet pills do any of the keto gummies really work fda approved over the counter diet pills top 3 prescription diet pills do you take keto pills at night can a person get off high blood pressure medication kid took blood pressure pill blood pressure diuretic pills how long does new blood pressure medication take effect do i have to take blood pressure medication forever will moringa allow for the reduction of blood pressure medications keoni cbd gummies and ed cbd oil for anxiety free samples cbd softgel benefits cresco 150mg cbd cherry lime gummies brands of cbd products hemp oil gummies cbd products levels how long does it take cbd gummies to work cbd libing product pennsylvania how develope your own cbd products cbd gummies shell gas station cbd gummies that work for anxiety
Accessibility