Plakat z informacjami do uchodźc ów z ukrainy po polsku

W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, publikujemy informacje o możliwości wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferowanej pomocy. Ponadto informujemy, iż Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy: +48 47 721 75 75.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Best Cbd Gummies Sleepy Bear Cost 360 Mg Legit Cbd Oil That Works For Anxiety And Depression Redeye 200mg Cbd Gummies Are Cbd Products Legal In Arizona Cbd Range Of Products Cbn Cbd For Sleep 200mg Cbd Gummy Cbd Oil Not Helping Anxiety Just Cbd Gummies 250mg Reviews Benefits Of Actual High Quality Cbd Oil How Long Does A Cbd Gummie Last Cbd Disolvable Sleep Tablets Boxes Does Cbd Really Work For Knee Pain Best Cbd Pain Relief Cream Canada Are Pennsylvania Cbd Products Isolates Or Full Spectrum Strongest Cbd Gummies For Pain Cbd Oil For Anxiety And Depression Reviews Cbd Oil Benefits Full List Where Can I Purchase Cbd Gummies Nama Cbd Gummies
Accessibility