Flaga niebiesko żółta na maszcie na tle niebieskiego nieba

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Jakubów i przyjąłeś w ostatnim czasie do swojego domu osoby z Ukrainy. Zgłoś się telefonicznie lub mailowo do Urzędu Gminy Jakubów tel. 730100836 lub 257579190, mail sekretariat@jakubow.pl, celem wypełnienia formularza.

Formularz – Zgłoszenie pobytu obywateli Ukrainy

Wszystkich mieszkańców naszej gminy Jakubów chętnych przyjąć osoby przyjeżdżające w ostatnim czasie z Ukrainy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jakubów pod nr tel. tel. 730100836 lub 257579190, mail sekretariat@jakubow.pl.

Każde opuszczenie pobytu przez obywateli Ukrainy należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy Jakubów, pod nr tel. tel. 730100836 lub 257579190, mail sekretariat@jakubow.pl.

Formularz – Zgłoszenie bazy noclegowej

Wszyscy mieszkańcy gminy Jakubów, którzy chcą pomóc obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym w ostatnim czasie do Polski, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jakubów pod nr tel. tel. 730100836 lub 257579190, mail sekretariat@jakubow.pl.

Formularz – Formularz oferowanej pomocy

Jeżeli chcesz przekazać dary dla potrzebujących z Ukrainy możesz dostarczyć lub skontaktować się telefonicznie z:

OSP Mistów, ul. Strażacka 1A – tel. 502 308 662
OSP Łaziska, Łaziska 27 – tel. 511 225 105
OSP Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Nowy 90 – tel. 603 744 133
OSP Wiśniew, Wiśniew 77 – tel.  602 743 171
OSP Ludwinów, Ludwinów 13 – tel. 507 974 710

Wójt Gminy Jakubów poszukuje, w ramach wolontariatu, tłumacza języka ukraińskiego oraz psychologa posługującego się językiem ukraińskim. Wszystkich , którzy chcą pomóc prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jakubów tel. 730100836 lub 257579190, mail sekretariat@jakubow.pl

Accessibility