Informacja o przebiegu i wynikach Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, która odbyła się w dniu 15.03.2022 roku w Ludwinowie gm. Jakubów.

Olimpiada w Ludwinowie

W dniu 15 marca 2022 roku w remizie OSP w Ludwinowie odbyła się organizowana przez Gminę Jakubów i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/Oddział Siedlce – Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.

Na zdjęciu znajdują się Karolina, Marcin Migacz, Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, Justyna szczepek - Sołtys Sołectwa Przedewsie wraz z Krzysztofem Domańskim Przewodniczącym Gminy Jakubów, pani Karolina trzyma w ręku kwiaty a pan Marcin tuli w ramionach małego Macieja.

Pierwszy mieszkaniec Gminy Jakubów!

Szczęśliwych rodziców Państwa Karolinę i Marcina Migacz odwiedzili Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Justyną Szczepek – Sołtys Sołectwa Przedewsie, którzy w bieżącym roku przywitali pierwszego mieszkańca gminy Jakubów.

Wójt Hanna Wocial, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów przekazują paczki świąteczne.

Świąteczna pomoc

Po raz kolejny Wójt Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial wspólnie z Proboszczem Parafii w Mistowie o. Marcinem Borządkiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie przygotowali pomoc wigilijną dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Gminy Jakubów.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów przygotowują warzywa do kiszenia.

Warsztaty Kulinarne dla KGW

W Gminie Jakubów dobyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pn ,,Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – kiszonki warzywne’’.

Accessibility