Zdjęcia prezentujące artystów podczas koncertu "Usta milczą, dusza śpiewa" w dniu 13 maja 2022 r. w Mistowie.

“Usta milczą, dusza śpiewa”

13 maja 2022 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie miała miejsce premiera koncertu muzycznego „Usta milczą, dusza śpiewa” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie. Partnerem Wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Stół z babami Wielkanocnymi

Spotkanie Wielkanocne

10 kwietnia 2022 roku po raz drugi w Gminie Jakubów a po długiej przerwie Covidowej odbyły się uroczystości Wielkanocne połączone z konkursem na „Najpiękniejszą plamę Wielkanocną w Gminie Jakubów” oraz „Najlepszą babę Wielkanocną w Gminie Jakubów w 2022”.

Informacja o przebiegu i wynikach Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, która odbyła się w dniu 15.03.2022 roku w Ludwinowie gm. Jakubów.

Olimpiada w Ludwinowie

W dniu 15 marca 2022 roku w remizie OSP w Ludwinowie odbyła się organizowana przez Gminę Jakubów i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/Oddział Siedlce – Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.

the best male enhancement products prima male enhancement complaints cost of erectile dysfunction drugs in military stiff rock male enhancement pills reviews best natural male sex enhancer rhino male enhancement dangers cost of viagra pills cvs products for erectile dysfunction top 10 pills for premature ejaculation in usa pills other than viagra does cbd pain relief work cbd oil for arthic pain ncbi cbd oil dosage sleeping best cbd mg for pain cbd products dover delaware cbd and anxiety attacks cbd oil and anxiety in kids vees hemp gummies cbd pain cream price olly cbd gummies mg of cbd for muscle pain rapid cbd cooling pain cream canada how much potassium in hemp gummy bears smilz cbd gummies free sample power cbd gummies reviews where to advertise cbd products cbd oil for pain and insomnia cbd weight loss gummies where to but cbd gummies how to use cbd for pain relief kinds of cbd products regen cbd gummies ingredients health benefits of cbd e liquid cbd dosage vape for anxiety can heart patients take cbd gummies where to buy cloud 9 cbd gummies reviews of trubliss cbd gummies hemplucid cbd gummies cbd gummies as a sleep aid is cbd good for chronic pain relief
Accessibility