Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Zasadnicza zmianą jest to, iż wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

“DOBRY START” na nowych zasadach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Zasadnicza zmianą jest to, iż wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

fix your erectile dysfunction by doing this are there pills cheaper than viagra where to get erection pills near me does watermelon help with erectile dysfunction gnc sexual performance pills does zyplex work for male enhancement can cbd oil help sex drive what to do to help erectile dysfunction does your nipples get smaller when you lose weight lose weight with olive oil all natural caffeine free diet pills nutrition works apple cider vinegar gummies healthy diet pill to use with keto quick cleanse to lose weight can huel help you lose weight diet pills that work without dieting can you lose weight by chewing gum keto tone diet pills shark tank reviews can stress raise blood pressure even on medication blood pressure medications t alphabetical blood pressure medication alternatives to ace inhibitors blood pressure medication used for withdrawal best multivitamin to take with blood pressure medication whatdoes not taking my blood pressure medication do taking blood pressure medication and vicodin ankles and feet swelling from high blood pressure medication corona blood pressure medication will certain medication for cholesterol lower blood pressure gas pressure palpitations and low blood pressure homeopathic treatment can you bring blood pressure down without medication tacanna pure hemp gummies are cbd gummies legal as federal employee cbd benefits for blood pressure cbd oil helps sooth stomach pain cbd oil for pain in minneapolis mn mr nice guy cbd ltion for pain cbd cream for pain relief amazon what dosage of cbd gummies for sleep best high cbd lotions for pain right cbd product for me
Accessibility