Najnowsze aktualności

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie

W dniu 17 września 2017 roku odbyła się niezwykła uroczystość – zarówno w historii jednostki jak i mieszkańców lokalnej społeczności – jubileusz 90-lecia powstania jednostki OSP w Jakubowie z jednoczesnym przekazaniem nowego samochodu bojowego.

Niedziela z teatrem

Tradycyjnie we wrześniu zapraszamy na spotkanie z teatrem w ramach corocznego programu „Kultura pod strzechy”. Pierwszy termin miał miejsce 17 września w Mistowie i Jędrzejowie Nowym.

Bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców oraz pracowników Urzędu do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Zobacz więcej

Dyżury w Urzędzie Gminy

Pracownicy Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu w ramach możliwości czasowych. Poniżej przedstawiona jest lista indywidualnych dyżurów.

 • Wójt Gminy Jakubów
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Leśniczy
 • Pracownicy PZDR
 • Wójt Hanna Wocial przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych, a dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 15:30 – 17:00.
  tel. 25 757-91-90, 502-668-840

 • Krzysztof Domański pełni dyżur w Urzędzie Gminy w czwartki w godz. 9:00 – 12:00
  tel. 25 757-91-90, 693-130-103

 • Andrzej Perzanowski, pełni dyżur w Urzędzie Gminy (parter) we czwartki w godz. 9:00 – 11:00
  tel. tel. 693 891 330

 • P. Anna Kalata – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim. Dyżur w Urzędzie Gminy Jakubów w pierwszy czwartek każdego miesiąca.
  P. Małgorzata Chrzanowska-Siwak – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim. Dyżur w Urzędzie Gminy (parter): pn. i śr.: w godz.: 7:30–15:30, tel. +48 25 757 93 36

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.
W Gminie Jakubów pomoc prawna będzie udzielana w Urzędzie Gminy
w poniedziałki o godz. 13:00 – 17:00.

Więcej informacji

Accessibility